Inloggning Graviditetsregistret

Arbetar du inom vården kan du också få tillgång till Graviditetsregistret

Du behöver ett HSAID (RSid) samt e-legitimation. Arbetar du inom mödrahälsovården, kontakta din samordningsbarnmorska. Annars kontakta info@graviditetsregistret.se och uppge ditt namn HSAID samt vilken mottagning/klinik du arbetar på. 

Patientsäkerhet

Varje graviditet har ett eget ID i registret. Personuppgifter som namn och personnummer avidentifieras och kan därför aldrig lämnas ut eller användas i rapporter. 

Inloggning med e-legitimation
Inloggning sker med SITHS-kort. SMS-inloggning medges inte.

Behöver du ett eller flera konton?

Ditt användarkonto är kopplat till den mottagning du arbetar vid. Arbetar du på flera ställen ska du ha motsvarande antal konton.

Om du byter arbetsplats

Byter du mottagning behöver du ett nytt användarkonto. Det gamla avaktiveras, men raderas aldrig. Det är för att det alltid ska gå att spåra bakåt i registret.

Om du har inloggningsproblem

Första hjälpen: stäng ned webbläsaren och starta den på nytt. Testa sedan att logga in igen. Det brukar lösa de flesta inloggningsproblemen. (Chrome fungerar generellt bättre än Internet Explorer som webbläsare).
Du kan läsa mer om hur du felsöker här: Lathund inloggningsproblem.pdf

Konton som inte används avaktiveras
Registrets användarkonton kontrolleras varje halvår. De som inte använts på 6 månader inaktiveras. Har ditt konto blivit avstängt och du vill ha inloggning igen, kontakta din samordningsbarnmorska eller info@graviditetsregistret.se