Kvinnor och män

Människor formas både av sitt biologiska kön och sitt sociokulturella genus (se Samspel mellan kön och genus).

När man talar om kvinnor och män är det viktigt att ta hänsyn till två typer av skillnader:

  • Skillnader mellan grupper av kvinnor och män "Kvinnor" och "män" kan vara viktiga sociala och politiska grupper. Till exempel var det inte tillåtet för kvinnor – oavsett social klass – att studera vid europeiska eller amerikanska universitet förrän mot slutet av 1800-talet. Fram tills nyligen har alla män som grupp fått kallelse till militärtjänstgöring.
  • Skillnader inom grupper Det finns betydande skillnader mellan olika kvinnor i en grupp och mellan olika män i en grupp. En viktig fråga att ställa sig är: Vilka kvinnor? Eller vilka män? Kvinnor som grupp skiljer sig från varandra genom socioekonomisk status, religion, ras, ålder och andra sociala indelningar (se Analysera faktorer som inbegriper både kön och genus). Sådana skillnader kan vara större än skillnaderna mellan kvinnor och män. Till exempel är frakturer på grund av benskörhet vanligare hos kvinnor än hos män i samma ålder, och många former av hjärtsjukdom är vanligare hos män än hos kvinnor i samma ålder, men för båda sjukdomarna är ålder en betydligt bättre prediktionsmarkör än kön (se fallstudierna Hjärtsjukdomar hos kvinnor och Osteoporosforskning avseende män).