Kön och genus är olika termer

Kön är en biologisk egenskap.
Genus är en socio-kulturell process.

Det är viktigt att hållas fast vid skillnaden mellan kön och genus och att använda termerna korrekt. Exempel:

  • En konferens om "Kön och smärtuppfattning" skulle avhandla biologiska markörer för hur kvinnor och män uppfattar smärta. En konferens om "Genus och smärtuppfattning" skulle avhandla sociokulturella antaganden om skillnaden i hur kvinnor och män upplever smärta (Fishman et al., 1999).och smärtuppfattning" skulle avhandla sociokulturella antaganden om skillnaden i hur kvinnor och män upplever smärta (Fishman et al., 1999).
  • En vetenskaplig studie av "könsskillnader relaterade till bilförares behov" skulle undersöka biologiska skillnader mellan kvinnor och män som är viktiga för själva konstruktionen av bilen (till exempel bör man ta med i beräkningen att kvinnor kan bli gravida när säkerhetsbälten utformas, och man bör ta hänsyn till skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga vikt när krockkuddar utformas) (Jain, 2006). Däremot skulle en studio över "genusskillnader relaterade till bilförares behov" undersöka hur kvinnor och män använder fordon på olika sätt på grund av genusrelationer. Eftersom kvinnor vanligen ägnar mer tid åt att ta hand om barnen, är det mer sannolikt att de har med sig barnen i bilen (Temm, 2008).

Citerede verk

  • Fishman, J., Wick, J., & Koenig, B. (1999). The Use of “Sex” and “Gender” to Define and Characterize Meaningful Differences between Men and Women: Agenda for Research on Women’s Health for the 21st Century. Bethesda: NIH Publication No. 99-4385.
  • Jain, S. (2006). Injury: The Politics of Product Design and Safety Law in the United States. Princeton: Princeton University Press.
  • Temm, T. (2008). If You Meet the Expectations of Women, You Exceed the Expectations of Men: How Volvo Designed a Car for Women Customers and Made World Headlines. In Schiebinger, L. (Ed.), Gendered Innovations in Science and Engineering, pp. 131-149. Stanford: Stanford University Press.