Välkommen till kvalitetsregistret Q-IVF

välkommen till Vår hemsida!

Q-IVF har bytt IT-plattform i syfte att ha samma plattform som vårt närliggande register, Graviditetsregistret. Vår leverantör är nu MedSciNet.  Data rapporteras idag en gång per år men vi arbetar vidare mot en kontinuerlig överföring av data. 

Artikel från läkartidningen

I läkartidningen (nr 44-45) finns en artikel om surrogatmödraskap.
Se länk.

Aktuellt

Nu är KUPP-undersökningen avslutad

2018-04-16

Stort tack till alla er som svarat på enkäterna!
Läs mer...

Årsrapporten 2017

2017-10-13

Nu finns den nya årsrapporten att läsa under "Behandlingsresultat"
Läs mer...