Välkommen till kvalitetsregistret Q-IVF

välkommen till Vår hemsida!

Q-IVF har bytt IT-plattform i syfte att ha samma plattform som vårt närliggande register, Graviditetsregistret. Vår leverantör är nu MedSciNet.  Data rapporteras idag en gång per år men vi arbetar vidare mot en kontinuerlig överföring av data. 

Artikel från läkartidningen

I läkartidningen (nr 44-45) finns en artikel om surrogatmödraskap.
Se länk.

Aktuellt

KUPP - Mätning av patientupplevelse

2017-03-03

Nu finns resultat och öppna jämförelser för den senaste KUPP-mätningen (sep-nov 2016). .
Läs mer...

Årsrapport 2016 (behandlingar utförda 2014)

2016-11-04

Nya årsrapporten finns under Behandlingsresultat/årsrapporter
Läs mer...