Välkommen


Antal poster i registret:
Mödrar126250
Barn:144130
Vårdtillfällen:182741

Nyheter

2017-12-20
SNQ-dagarna 2018, den 22 och 23 mars.
Stort tack till alla deltagare vid SNQ-dagarna. Det blev en livlig och engagerad diskussion kring många frågor som ger underlag för att göra SNQ ännu bättre.
Preliminärt datumför SNQ-dagarna 2019 är den 28-29 mars.

SNQreg växer. Nu använder 16 enheter det nya systemet för att fånga data till SNQ.
Kommande nyheter: 1) Utökat innehåll med nya variabler för Omvårdnad (KLART!), 2) Möjlighet att radera sista rapporteringsdygnet (KLART!), 3) Koder för diagnoser och åtgärder som markerats läggs till automatiskt (KLART!), 4) Vårdtillfälle i Hemvård visas i listan för inskrivna/utskrivna barn, 5) Import av data från Graviditet och Förlossning från Graviditetsregistret.

Bästa hälsningar,
Stellan Håkansson & Mikael Norman
Läs mer...