Styrgrupp


 • Stellan Håkansson

  Neonatolog, Umeå, Registerhållare
 • Mikael Norman

  Neonatolog, Stockholm. Biträdande registerhållare
 • Béatrice Skiöld

  Stockholm, Ordförande i Svenska Neonatalföreningen
 • Magnus Domellöf

  Neonatolog, Umeå.
 • Thomas Abrahamsson

  Neonatolog, Linköping
 • Lennart Stigson

  Neonatolog, Göteborg
 • Ylva Thernström Blomqvist

  Neonatalsjuksköterska, Uppsala
 • Annika Nyholm

  Neonatalsjuksköterska, Umeå
 • Fredrik Ingemansson

  Neonatolog, Jönköping
 • Gerd Holmström

  Oftalmolog, Uppsala
 • Lars Björklund

  Neonatolog, Lund
 • Karin Källén

  Epidemiolog/Statistiker, Lund
 • Anna-Karin Wikström

  Obstetriker, Uppsala
 • Annica Wallin Gyökeres

  Patientföreträdare, Svenska Prematurförbundet