Välkommen


Antal poster i registret:
Mödrar115811
Barn:132039
Vårdtillfällen:165773

Nyheter

2017-04-18
 • Inför arbetet med årsrapporten för 2016 är det viktigt att alla vårdtillfällen som är avslutade under året är klara och fullständigt införda i SNQ senast den 1 maj.
  Tack för hjälpen!
   
 • Nytt och på gång:

  OBS! Ändrad inloggningsrutin:
  Inför övergången till SNQreg har inloggningsrutinen ändrats något. I inloggningsrutan är SNQreg förvalt (tidigare SNQ). Kom ihåg att klicka på rätt knapp för att komma till avsedd sektion (SNQreg, SNQ eller SNQtransport).
  Uppgifter ang. neo-HLR/Stabilisering:
  Rubriken "Närvarande läkare" tas bort och ersätts med "Närvarande personal". Fler alternativ för sjuksköterska/undersköterska/barnsköterska kommer att läggas till.
  CRIB-score:
  CRIB 1 utgår och CRIB 2 kvarstår. De uppgifter som krävs för att beräkna CRIB 2 blir obligatoriska. Det är lägsta temp under första timmen (eller första temp efter intagning) och lägsta BE under första timmen (eller första BE efter intagning).
  Max anterior horn width:
  Denna variabel utgår.

  På den nya upplagen av SNQ-formulären, som är under tryckning, kommer dessa ändringar att vara införda. De ny blanketterna kommer att kunna laddas ned under fliken "Dokument" (efter inloggning). Pappersversionen kommer också att kunna beställas som tidigare.
   

     
 • Kvalitetsförbättrande förändringar i SNQ:

  SNQreg
  SNQreg, med daglig registrering av data, används för närvarande i Göteborg, Umeå, Luleå och Skellefteå. Sundsvall och Östersund ansluter inom kort. Fler kliniker är på gång.
  SNQ-uppföljning
  Det nationella programmet för uppföljning vid 2 och 5,5 år är klart och kan användas för barn födda 2009 och senare. Aktuell version av pappersblanketter finns under "Dokument" (efter inloggning), och registrering sker på respektive barns SNQ-sida.
  SNQ-transport
  Transport-appen är nu klar och kan laddas ner. Följ instruktionerna i dokumentet som återfinns under "Dokument" (efter inloggning).    
     
    
Läs mer...