Välkommen


Antal poster i registret:
Mödrar114281
Barn:130189
Vårdtillfällen:163188

Nyheter

2015-06-04
Årsrapporten för 2015 klar
Årsrapporten ligger tillgänglig utan inloggning här på hemsidan.

Välkomna 2017 års SNQ-dagar, Arlanda - Radisson Blu Arlandia Hotel (16-17 mars)!
Program finns att hämta på hemsidan efter inlog.

Kvalitetsförbättrande förändringar i SNQ:
SNQ-uppföljning
Det nationella programmet för uppföljning vid 2 och 5,5 år är klart och kan användas för barn födda 2009 och senare. Aktuell version av pappersblanketter finns under "Dokument" (efter inloggning), och registrering sker på respektive barns SNQ-sida.

SNQ-transport
Transport-appen är nu klar och kan laddas ner. Följ instruktionerna i dokumentet som återfinns under "Dokument" (efter inloggning).

SNQreg
Arbetet fortsätter med att ta fram ett arbetssätt för daglig inmatning av data under pågående vårdtid. Mjukvaran används för närvarande i Umeå, och kommer snart att användas pod ytterligare minst två klinker i Norrland. SNQreg kommer senare i år att införas successivt i resten av landet,

Läs mer...