Välkommen


Antal poster i registret:
Mödrar129369
Barn:147467
Vårdtillfällen:187195

Nyheter

2018-06-06
Nyhetsbrev:

Sommaren står för dörren och vi tackar för gott samarbete hittills under året. Det börjar bli dags att ta fram underlaget för Årsrapporten 2017. Den kommer att baseras på vårdtillfällen som är avslutade t.o.m. 2017-12-31 och det är viktigt att alla vårdtillfällen är registrerade i SNQ senast den sista juni.

Verksamhetsberättelsen för 2017 finns nu att läsa på hemsidan. Där beskrivs bl.a. aktiviteter för kvalitetsförbättring och forskning. Klicka på innehållsmenyn till vänster för att öppna filen.

SNQreg fortsätter att växa. Nu använder 19 kliniker det nya systemet för att fånga data till SNQ och flera planerar att starta under hösten. Målsättningen är att alla kliniker använder SNQreg före utgången av 2020.

Före sommaren kommer alla kliniker att få en s.k. "roll-up" med information om SNQ. Den ska placeras i blickfånget för föräldrarna och är ett komplement för att förstärka de rutiner för föräldrainformation som används sedan tidigare.

SNQ-dagarna 2019 sker den 28-29 mars på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda/Stockholm. Markera datum i almanackan!

Med hopp och önskan om en skön sommar,


Stellan Håkansson & Mikael Norman
Läs mer...